Beëdiging Anneke Janse en Judith Möller

Tijdens de afgelopen raadsvergadering zijn Anneke Janse en Judith Möller, namens de Partij voor de Dieren, beëdigd als plaatsvervangend commissielid. Dit houdt in dat zowel Anneke als Judith Edith kunnen vervangen tijdens de commissievergaderingen.