Anneke Janse


Onze nummer 2: Anneke Janse, woonachtig te Sellingen. Ze heeft na haar opleiding verpleegkunde in verschillende ziekenhuizen gewerkt en lesgegeven. Daarna is ze gaan werken in de thuiszorg en actief geworden in de fractie van de Partij voor de Dieren in Westerwolde. Tijdens haar fractiewerk heeft het sociaal domein haar speciale interesse. De liefde en belangstelling voor natuur, milieu en dierenwelzijn die Anneke heeft sluiten naadloos aan bij de idealen van de Partij voor de Dieren.