Gezond en eerlijke landbouw in Wester­wolde


Alleen een gezonde landbouw levert duurzaam voedsel

Voedsel is een basisbehoefte voor ons bestaan. De totstandkoming van ons voedsel verdient dus onze volle aandacht. De Nederlandse voedselvoorziening is ernstig uit balans. Zij legt op dit moment een groot en onverantwoord beslag op de hulpbronnen en landbouwgronden wereldwijd. Dat komt onder andere door de massale import van veevoer en het gebruik van kunstmest en landbouwgif in de landbouw. De EU verstrekt miljarden euro’s aan landbouw- en visserijsubsidies. Dit veroorzaakt oneerlijke concurrentie en ontneemt boeren in ontwikkelingslanden, die geen subsidies ontvangen, een kans om hun producten voor reële prijzen te verkopen. Deze boeren zullen alle mogelijkheden moeten krijgen om op rendabele wijze voedsel te telen voor de eigen regio. Een gezonde, duurzame landbouw is mogelijk als we de natuurlijke kringlopen herstellen en boeren een eerlijke prijs betalen voor hun producten. Ook moet er volledig inzicht komen in waar ons voedsel vandaan komt, hoe het is geproduceerd en of de prijs de kosten dekt. De voedselketen moet kort en open zijn, om gesjoemel met voedsel te voorkomen. Stunten met de prijs van vlees is ontoelaatbaar en we binden de strijd aan tegen voedselverspilling. Uiteraard komt er een einde aan de bio-industrie!

De intensieve landbouw in ons land maakt vele slachtoffers. Elk jaar worden in Nederland ruim 500 miljoen dieren geslacht na een kort en ellendig leven. Door het vele gebruik van landbouwgif verdwijnen onder meer bijen en vlinders en worden omwonenden van akkers en bollenvelden ziek. De uitstoot van broeikasgassen en ammoniak door onze enorme veestapel gaat ten koste van de natuur en draagt bij aan de opwarming van de aarde. Mes en vork zijn de belangrijkste wapens in de strijd tegen klimaatverandering, armoede, honger, dierenleed en biodiversiteitsverlies. Bij veel boeren in Nederland staat het water tot aan de lippen: elke week moeten vijf boerenbedrijven de deuren sluiten omdat ze te weinig geld verdienen en niet mee kunnen of willen in het steeds meer en/of intensiever houden van dieren. Denk aan megastallen en de miljoenenleningen die boeren daarvoor moeten afsluiten. Dat kan anders.

 • Kleinschalige & biologische land-en tuinbouw

  De Partij voor de Dieren wil naar een streekgebonden en biologische productie van voedsel. Daar ligt een belangrijke taak voor de gemeente. De Partij voor de Dieren pleit voor een omschakeling van dierlijke naar gifvrije, plantaardige voeding. Granen, groenten en fruit van eigen bodem moeten een groter onderdeel van ons eten gaan uitmaken.

  Meer informatie
 • Megastallen

  De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan de bio-industrie. Wij zijn dan ook zeer bezorgd over de opkomst van megastallen in Nederland en willen een stop op de 'megamorfose' van ons landschap. Megastallen vormen een gevaar voor het dierenwelzijn, de volksgezondheid en het milieu.

  Grote hoeveelheden dieren die dicht op elkaar leven, vormen een verhoogd risico op ziekten zoals vogelpest, Q-koorts, MRSA en stafylokokken die ook gevaarlijk kunnen zijn voor mensen. De grote hoeveelheden antibiotica die preventief gebuikt worden om ziektes in megastallen te voorkomen, zorgen voor reële gevaren voor de volksgezondheid, bijvoorbeeld antibioticaresistentie.

  De PvdD dringt er daarom expliciet op aan gezondheidsaspecten mee te nemen bij het bepalen van nieuwe (mega) bio-industriebedrijven. Er moet een afstand van minimaal 2.000 meter wordt aangehouden tussen stallen en woningen en tussen twee stallen. In grootschalige dierfabrieken worden zoveel mogelijk dieren op een klein oppervlak gehouden vanwege economische motieven. Dit vult alleen de portemonnee van grote ondernemers, letterlijk over de ruggen van dieren en ten koste van gezinsbedrijven. Gevolg hiervan is dat dieren aan hun huisvesting worden aangepast in plaats van dat de huisvesting aan de natuurlijke behoeften van dieren tegemoet komt. Met als gevolg het couperen van staarten bij schapen, het knippen van hoektanden en het afbranden van staarten bij varkens, het onthoornen van runderen, het snavelkappen bij kippen en andere verminkingen.

  De PvdD zet in op inkrimping van de veestapel, alternatieven voor dierlijke producten en op biologische landbouw.   Meer informatie
  • Mestbassins

   Mestbassins vormen een aanslag op volksgezondheid, milieu en het prachtige landschap van Westerwolde.

   Meer informatie

  Gezond en eerlijke landbouw in Westerwolde

  Wat we hebben bereikt

  • Einde aan gebruik van landbouwgif

   Eindelijk komt er een verbod op neonicotinoiden. Afgelopen week stemde het merendeel van de Europese Lidstaten voor het verbieden van buitenshuis van dit gevaarlijke landbouwgif. Dit is een belangrijke stap voor de bijen, de hommels en de hele aarde! Bijensterfte is gevaarlijk voor al het leven op aarde omdat bijen een grote rol spelen bij de voedselproductie. Eén derde van het voedsel dat we eten is verbonden aan bestuivende insecten. Alleen al in Europa zijn meer dan 4.000 groentesoorten afhankelijk van bestuivende insecten. Ook andere gewassen zoals fruit, bonen, noten, veel groenten, koffie en chocola. kunnen niet zonder de bij. Het gaat om een drietal stoffen, namelijk imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam. In kassen mogen de drie neonicotinoïden helaas nog wel worden toegepast. Het verbod gaat in vanaf eind 2018.

  • Omschakelsubsidies voor boeren naar biologisch

   De Partij voor de Dieren heeft de Tweede Kamer overtuigd dat de subsidies in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moeten worden ingezet om boeren te helpen omschakelen naar natuurinclusieve en/of biologische landbouw. Het huidige gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw en de grote aantallen dieren in de intensieve veehouderij zorgen voor een (dreigend) verlies aan plant- en diersoorten. Om deze teloorgang tegen te gaan is het van belang boeren die hun bedrijf willen omvormen naar een meer dier- en natuurvriendelijke onderneming, zoveel mogelijk te steunen. Momenteel bedragen de Europese subsidies voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 363 miljard euro voor zeven jaar. De Partij voor de Dieren wil dat dit geld wordt gebruikt om boeren die naar duurzame, biologische landbouw toe willen, te helpen. Daarna kunnen deze subsidies worden afgeschaft.

  • Verplichte weidegang voor koeien

   Door de Partij voor de Dieren is weidegang wettelijk verplicht. Koeien horen buiten en doordat het aantal koeien in de wei afneemt is het belangrijk dat dit wettelijk geregeld is. Weidegang zorgt voor minder klauw- en pootproblemen. Daarnaast is weidegang een belangrijke factor bij milieuproblemen en gezondheidsklachten bij mensen. Koeien op stal veroorzaken meer fijnstof dan koeien in de wei. Door opstallen worden de concentraties fijnstof zeer hoog rondom de stal en het erf, waardoor er gezondheidsproblemen kunnen ontstaan voor de lokale bevolking. Een koe op stal krijgt bovendien meer krachtvoer dan een koe in de wei. Ook dit brengt meer milieubelasting met zich mee, want het gebruik van krachtvoer zorgt voor veel meer uitstoot van broeikasgas dan gras.

  • Cameratoezicht in alle Nederlandse slachthuizen

   Cameratoezicht moet de norm worden en mag niet vrijblijvend zijn in Nederlandse slachthuizen. Dat vindt ook de Tweede Kamer. Als slachterijen niet bereid zijn tot cameratoezicht over te gaan en de beelden ter beschikking te stellen aan de controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit , gaat het kabinet over tot wettelijke verplichting. Door het toezicht zal het aantal dieren dat we slachten fors moeten worden verkleind, en het toezicht moet flink worden verbeterd. Alleen zo kunnen we dierenleed daadwerkelijk bestrijden.  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer

  Gerelateerd

  Bijdragen Vragen Nieuws