Berm­beheer


25 september 2019

Punt 5:

1.Vragenronde foto: bermbeheer:

Vragen voor de vragenronde voor raadsleden:

Geachte wethouder Huizing,

Door inwoners ben ik gebeld en gemaild over het volgende:

Op onderstaande foto, ziet u dat de bermen aan de Breetuinenweg, grenzend aan
de buffer voor de Ecologische Hoofdstructuur van de Holle Beetse, wordt/is
geklepeld. Grote delen zijn tot op de grond volledig kaal gemaaid. Dit zie ik bij veel bermen maar hier gaat het gaat het ook nog eens om bermen die de gemeente heeft uitgeroepen tot ecologische bermen. Door deze handelswijze is er weer zoveel beschadigd en je kunt je afvragen of bepaalde planten en diersoorten volgend seizoen nog terug zullen komen; net als bij veel struiken die verdwenen zijn afgelopen jaren.

De partij voor de dieren heeft al zo vaak vragen gesteld over de wijze waarop de structuren in de bermen volledig vernield worden, al het bodemlevens verdreven of gedood terwijl er beterschap was beloofd.

Mijn vragen aan u:

* waarom is dit gebeurd?

* wie heeft hier opdracht toe gegeven?

* hoe rijmt u deze handelswijze met onze duurzaamheidsvisie, uw beloftes en ambities?

* Hoe is het met de belofte dat natuurorganisaties betrokken zouden worden bij projecten als deze?

*Het IVN heeft twee jaar geleden een advies geschreven op gemeentelijk
verzoek over ecologisch bermbeheer. Is dat advies of enkele onderdelen daarvan overgenomen?

* Zo ja, welke zijn dat?

Vriendelijke groeten,

Edith van der Horst

fractie PvdD

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer