MOTIE BURGERLID WELSTANDS­COM­MISSIE


25 september 2019

Afdeling Westerwolde

MOTIE BURGERLID WELSTANDSCOMMISSIE

De raad van de gemeente Westerwolde in vergadering bijeen op 25 september 2019, ter behandeling van de vast te stellen Welstandsnota Westerwolde (agendapunt ..)

Constaterende dat:

  • de Bouwverordening in artikel 9.2, eerste lid voorziet in de mogelijkheid tot het benoemen van een burgerlid in de welstandscommissie;

Overwegende dat:

  • de gemeente Westerwolde participatie van inwoners als uitgangspunt in de beleidsvorming en – uitvoering heeft;
  • het college op te dragen dat een burgerlid wordt benoemd in de welstandscommissie

Besluit:

en gaat over tot de orde van de dag.

Edith van der Horst,

fractievoorzitter


Status

Aangenomen

Voor

Demotiewordtunaniemaangenomen.

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer