Motie Vreemd aan de Orde betref­fende PMD inza­meling


29 mei 2019

Motie Vreemd aan de Orde betreffende PMD inzameling

De raad van de gemeente Westerwolde bijeen op 29 Mei 2019

Constaterende dat:

- Er een nieuw afvalbeleid is vastgesteld

- Hiermee de prikkel verdwijnt om PMD, drankkartonnen en metalen te scheiden aan de bron.

- Burgers aangeven zelf met het scheiden aan de bron door te willen gaan.

Overwegende dat:

- Er verschillende opties zijn om toch PMD, drankkartonnen en metalen te scheiden aan de bron

- Dit kan door per dorp inzamelpunten (verzamelstraatjes) in te richten bij

bijvoorbeeld Supermarkten en Buurthuizen.

- De prikkel hierdoor niet verdwijnt bij de burger thuis.

- De grijze container minder snel vol is, en dat deze dus minder vaak geleegd wordt.

- Dit goed is voor het milieu en voor de portemonnee van de burger

Roept het college op om:

- Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om inzamelpunten te creƫren.

- De uitkomsten zo spoedig mogelijk terug te koppelen aan de raad

- Dit plan ,indien mogelijk, uit te voeren voor Januari 2020

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie Groenlinks Fractie Partij voor de Dieren Westerwolde

Eize Hoomoedt Edith van der Horst

Rene KriekStatus

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer