Ballonnen zijn scha­delijk voor dieren en dragen bij aan de plastic soep


10 april 2019

De Partij voor de Dieren heeft vanavond tijdens de raadsvergadering samen met GroenLinks een motie ingediend om het oplaten van ballonnen te ontmoedigen. Ballonnen die in de natuur terecht komen, zijn niet alleen slecht voor dieren, ze dragen ook bij aan de plastic soep in de oceanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen. Ook biologische ballonnen doen er jaren over om af te breken. Edith van der Horst: “We hebben als gemeente recent nog een duurzaamheidsvisie opgesteld en dan moet je als gemeente ook het goede voorbeeld geven. We hebben daarom voorgesteld om een ontmoedigingsbeleid te voeren. Het college moet zelf het goede voorbeeld geven en bij evenementen die de gemeente (mede) organiseert geen plastic of latex ballonnen meer de lucht in te sturen. En we willen graag dat het oplaten van ballonnen ontmoedigd wordt bij evenementen waar geen vergunning voor nodig is”. Alle partijen in de raad steunden het voorstel van de Partij voor de Dieren en GroenLinks. Edith van der Horst: “Ik ben erg blij met deze steun. Zo dragen we als gemeente op een actieve manier onze duurzaamheidsvisie uit. Het CDA dacht zelfs al dat het verboden was”. De burgemeester gaf aan dat het college uitvoering gaat geven aan de motie en de raad binnenkort gaat informeren hoe invulling gegeven wordt.

Partij voor de Dieren,

Edith van der Horst