Edith van der Horst over­handigt petitie aan staats­se­cre­taris Harbers


13 december 2018

Ons raadslid Edith van der Horst had de eer de petitie** aan staatssecretaris Harbers te overhandigen tijdens zijn bezoek aan Ter Apel.

Harbers kwam naar Ter Apel vanwege de overlast van asielzoekers uit de zogenaamde 'veilige landen'.

** De petitie bevatte 602 handtekeningen op papier en 1773 digitale handtekeningen; deze petitie werd aangeboden door de raad. Het was een hoopgevend en prettig gesprek met de staatssecretaris. Nu hopen dat we op korte termijn wat gaan merken van nieuwe beloofde maatregelen.