Oppositie mist essen­tiële zaken in coali­tie­pro­gramma Wester­wolde


12 februari 2018

Aanstaande woensdag hebben de oppositiepartijen (CDA, VVD, GroenLinks en de PvdD) van de gemeente Westerwolde de gelegenheid om te reageren op het coalitieprogramma van Gemeentebelangen en de PvdA. De oppositiepartijen zijn eensgezind van mening dat er essentiële zaken worden gemist, die van groot belang zijn voor de inwoners van Westerwolde.

In het coalitieakkoord wordt met geen woord gerept over belangrijke thema’s zoals werkgelegenheid, economie, openbaar vervoer en Cittaslow. De prioriteit op het thema duurzaamheid wordt door de coalitiepartijen op een laag pitje gezet. Onbegrijpelijk, juist nu we de kans hebben om een sterk fundament te bouwen voor onze nieuwe gemeente. Bovengenoemde thema’s moeten dan juist bij de kop worden gepakt door concrete ambities te benoemen en die voortvarend op te pakken.

De oppositiepartijen willen dan ook inzetten op het opstellen van een werkagenda met concrete ambities, gebaseerd op een heldere visie voor de gemeente Westerwolde. Het herindelingsontwerp voor de gemeente Westerwolde moet hierbij het uitgangspunt zijn.

Fractie VVD

Fractie GroenLinks

Fractie PvdD

Fractie CDA

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief