PvdD wil vaart achter bomenplan


4 februari 2019

Sellingen: De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor een bomenplan, om zo waardevolle bomen te behouden. Het afgelopen jaar maakte maar weer eens duidelijk hoe belangrijk het is dat dit plan er snel komt.

Er zijn en worden de laatste maanden enorm veel bomen gekapt, zonder dat daar, voor de PvdD, duidelijke redenen voor zijn. Zo staan ook de acacia’s aan de Hassenbergerweg te Sellingen op de nominatie om gekapt te worden. De acacia’s zijn belangrijke bijentrekkers en de kap van deze bomen staat dan ook haaks op het, door de toenmalige wethouder van Vlagtwedde ondertekende, bijenconvenant en de, door de toenmalige raad ondertekende en unaniem aangenomen, motie van de Partij voor de Dieren.

Bomen, zelfs dode (dood staand hout) zijn van grote waarde voor onze leefomgeving en het milieu. Ze vormen ecosystemen, zijn een schuil-, broed- en voederplaats voor veel dieren, hebben een temperatuur- en vochtregulerende werking, gaan erosie tegen doordat hun wortels de grond vasthouden en zijn heilzaam voor de gezondheid van mensen.

Na de enorme kap is er lang niet altijd sprake van herplanting of handhaving van die voorwaarde, waardoor het totaal onoverzichtelijk is of het aantal bomen in onze gemeente gelijk blijft, groeit of krimpt. Er bestaat in de gemeente wel een bomenbeheerplan, maar daarin worden bomen voornamelijk als probleem gezien voor mens, verkeer en veiligheid. De inhoud van dit plan gaat vooral over snoeien en kappen in relatie tot economische belangen, en niet over het behoud van de bomen.

Het college geeft aan in goed overleg te zijn met organisaties als het IVN en KVVN en zich door hen te laten adviseren. Echter bij navraag bleken deze organisaties nauwelijks tot niet betrokken te worden bij de ontwikkelingen.

De Partij voor de Dieren hoopt dat het college zo snel mogelijk komt met een bomenplan, met criteria die onze bomen zullen beschermen en behoeden voor kap.

Edith van der Horst

Partij voor de Dieren