Verruiming deci­bellen


Indiendatum: apr. 2019

Vragenronde agendapunt 3 raadsvergadering 10 april 2019 (artikel 36 van het Reglement van orde van de gemeenteraad Westerwolde).

Betreft: het verruimen van de geluidsnormen op het bedrijventerrein in Ter Apelkanaal

Uw kenmerk: Z/19/083221/D-235212.

Op 6 maart 2019 heeft uw college mijn vragen beantwoord over het verruimen van de geluidsnormen op het bedrijventerrein in Ter Apelkanaal. Naar aanleiding daarvan heb ik een aantal aanvullende vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

U stelt dat als gevolg van de herberekening van de decibellen een verruiming van de geluidszone plaatsvindt die “(…) overigens hoofdzakelijk gevolgen kan hebben voor woningen aan de noord – en noordoostzijde van het bedrijvenpark”. Mijn fractie is vóór bevordering van werkgelegenheid, maar niet ten koste van (extra) overlast voor de omwonenden aan de noord- en noordoostzijde van het bedrijvenpark, ook niet als het slechts een beperkt aantal omwonenden zijn.

VRAAG 1: betekent dit dat de omwonenden aan de noord- en noordoostzijde ongewild belast worden met méér lawaai dan zij thans reeds ervaren met alle mogelijke gevolgen (voor bijvoorbeeld hun gezondheid) van dien?

VRAAG 2: onderschrijft u mijn standpunt dat wij als gemeentebestuur de omwonenden aan de noord- en noordoostzijde in bescherming moeten nemen en een toename van geluidsoverlast moeten weren, in plaats van ons in bestuurlijke bochten te wringen om te bewerkstelligen dat een besluit past binnen de wettelijke normen?

VRAAG 3: hoe groot is de financiële schade voor de reeds gevestigde bedrijven en te vestigen bedrijven als de gemeenteraad niet instemt met een wijziging van het bestemmingsplan? Als voorbeeld noem ik een melding de dato 30 maart 2019 op grond van het Activiteitenbesluit van Gedeputeerde Staten van Groningen voor het inzetten van een mobiele puinbreker op dit bedrijvenpark.

Met vriendelijke groet,

Edith van der Horst,

fractievoorzitter.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer