Bijdrage Edith van der Horst  over wijziging ODG


24 januari 2018

In de nieuwe tekst van artikel 46, vierde lid, met als kopje “wijziging”, wordt voorgesteld om voor het wijzigen van deze gemeenschappelijke regeling niet langer een unaniem besluit voor toestemming te verkrijgen van alle deelnemers, maar dit te wijzigen in een gekwalificeerde meerderheid van twee derde van de deelnemers. Met het invoeren van het systeem van een gekwalificeerde meerderheid ontstaat de situatie dat een besluit van onze gemeenteraad genegeerd wordt, als twee derde van de overige 19 gemeenten in Groningen een ander besluit neemt. Dit is in strijd met de tekst van het tweede lid van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waarvan de tekst luidt: “De colleges van burgemeester en wethouders (…) gaan niet over tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden.” Het kan niet zo zijn dat als de raad van Westerwolde bijvoorbeeld geen toestemming zou geven voor een wijziging, dit raadsbesluit van Westerwolde overruled kan worden door een twee derde meerderheid van andere gemeenteraden. De raad is het hoogste orgaan binnen de gemeente en een besluit van dit orgaan ter zijde te stellen met een twee derde meerderheid van door andere gemeenteraden genomen besluit is een aantasting van de autonomie van een gemeenteraad. Ik weet niet hoe ik als volksvertegenwoordiger de inwoners van Westerwolde moet uitleggen dat als wij, 19 raadsleden met elkaar geen toestemming voor een wijziging van de gemeenschappelijke regeling hebben gegeven, we omdat anderen wél toestemming hebben gegeven, het besluit van de gemeenteraad van Westerwolde ter zijde gesteld kan worden. Dan kunnen we als raadsleden net zo goed thuis bij de kachel blijven zitten. Tenzij mij uitgelegd wordt op grond van welke wettelijke bepaling de door de Wet gemeenschappelijke regeling aan ons toegekende bevoegdheid om toestemming te geven voor een wijziging kennelijk niet altijd geldt.

Zolang het tegendeel van mijn standpunt niet bewezen is, hou ik het er op dat deze nieuwe bepaling in artikel 46, vierde lid van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen in strijd met het recht is, te weten strijd met artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Om die reden geef ik géén toestemming tot het wijzigen van de thans voorliggende nieuwe tekst van deze gemeenschappelijke regeling.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer