Bijdrage Melk­fa­briek Laude en Motie Huis­werk­be­ge­leiding


26 september 2017

[...]

10. Melkfabriek Laude.

[...] Mevrouw Van der Horst: Allereerst is het natuurlijk geweldig dat vanuit de burgers zo'n initiatief komt. Dat mensen zo bevlogen zijn om er heel veel werk in te stoppen. Toch heb ik ook zorgen om het ontbreken van potentiële deelnemers. Er staat ook letterlijk in dat die er nog niet echt zijn. Ik vaar daarbij wel blind op de kennis en deskundigheid van mevrouw Wijnholds op financieel gebied. Dus de vragen die ze stelt zijn heel erg belangrijk en die maken mij dus ook aan het twijfelen. En er is iets anders. Het kan zijn dat ik het verkeerd zie maar langs de snelweg is ook zo'n prachtig oude fabriek. En die is op een gegeven moment helemaal opgezet en ik heb begrepen dat dat door dezelfde mensen gedaan is en dat die failliet is gegaan. Is dat waar?

[...] Mevrouw Van der Horst: De vraag of degene die dat grote pand langs de snelweg toen prachtig heeft gemaakt maar dat dat failliet is gegaan of dat dezelfde is als degene die dat hier gaat doen en wat er dan gebeurd.

Wethouder Lok: In dat traject heeft BOEi geen rol gehad.

[...] 11. Motie vreemd aan de orde (fractie PvdA / D66) – Huiswerkbegeleiding.

[...] Mevrouw Van der Horst: Ik vind het zo jammer dat u mij niet gevraagd hebt om mee in te dienen. Ik durf te zeggen dat het heel miniem is en ik vind het ook jammer dat ouders evengoed nog moeten betalen. Ik denk dat als je zo'n mooie regeling hebt dat mensen moeten kunnen aanvragen, kan ik dat geld gewoon gebruiken, dat dat mooi moet zijn. Maar ik vind het echt heel krap. Mensen die bijles vragen is vaak niet voor één vak, maar dat heeft dan met andere componenten te maken. Dan is één uur in de week ontzettend weinig. Misschien is dat instituut ertoe in staat, maar daar gaat natuurlijk niet iedereen naartoe. Mensen die op een andere manier huiswerkbegeleiding doen zijn aanzienlijk duurder en ik denk dat het te weinig is. Als ik mee mocht indienen had ik gezegd dat het bedrag zeker hoger moet zijn. En dat ouders ook niet mee hoeven te betalen want ze hebben het geld dus kennelijk niet.

[...]


Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer