Bijdrage raads­ver­ga­dering o.a. Algemene Plaat­se­lijke Veror­dening 2018 (II)


9 mei 2018

[...]

3. Vragenronde voor raadsleden

Mevrouw Van der Horst (PvdD) vraagt wanneer er een nieuw besluit komt betreffende het opgeheven parkeerverbod in de Vesting Oudeschans welke was toegezegd voor maart.

Ze maakt zich zorgen over schoten die worden gelost rondom Sellingen. Mag dit?

[...]

Wethouder Brunen geeft aan betreffende het parkeerverbod dat er een dorpsbijeenkomst is geweest in de Vesting Oude Schans waar dit is besproken. Juridisch moet dit goed geregeld worden. Hij geeft aan hier op terug te komen.

Mevrouw Van der Horst (PvdD) merkt op dat veel mensen niets wisten van die bijeenkomst.

Wethouder Brunen antwoordt dat het een dorpsraadvergadering was en die werd door het bestuur georganiseerd. Het college was te gast.

De voorzitter zegt toe uit te laten zoeken hoe het zit met de schoten rondom Sellingen

[...]

6. Ingekomen stukken

Mevrouw Van der Horst (PvdD) geeft aan dat er een visualisatie is gestuurd over beschoeiing van de waterkanten. Zij mist de uitwaadplaatsen en de hoogtes van de beschoeiing.

De voorzitter zegt toe hierop terug te komen.

[...]

18. Motie vreemd aan de orde van de dag: ontbreken uitgaansgelegenheid voor jongeren in Ter Apel

[...]

Mevrouw Van der Horst (PvdD) geeft aan de jeugd graag te willen behouden. De jeugd moet de mogelijkheid hebben de gemeente om hulp te vragen. Belangrijk je te blijven inzetten om dit voor elkaar te krijgen.

[...]

Mevrouw Van der Horst (PvdD) denkt dat de jongeren een plan moeten maken en als ze ergens in vast lopen dat ze dan hulp vragen bij de gemeente.

[...]

15. Algemene Plaatselijke Verordening 2018 (APV)

[...]
Mevrouw Van der Horst (PvdD) geeft aan dat bepaalde zaken genoemd in de commissievergadering, o.a. geverfd hout, vuurwerk etc. niet zijn overgenomen. Zij vindt dit erg jammer en kan dan ook niet instemmen met de APV.

[...]

Mevrouw Van der Horst (PvdD) geeft aan nachtvissen niet te willen verbieden maar het niet te willen stimuleren door ook nog te laten kamperen. Jammer dat er nog geen bomenbeheersplan is en dat nu al ruimte wordt gegeven om meer te kappen.

[...]

Amendement GroenLinks APV - vrij kamperen
Het amendement wordt met 5 stemmen voor (fracties GroenLinks, VVD en PvdD) en 13 stemmen tegen (fracties Gemeentebelangen, PvdA en CDA) verworpen.

Amendement GroenLinks APV - carbidschieten
Het amendement wordt met 3 stemmen voor (fracties GroenLinks en PvdD) en 15 stemmen tegen (fracties Gemeentebelangen, PvdA, CDA en WD) verworpen.

Amendement GroenLinks APV - vuurwerk
Het amendement wordt met 3 stemmen voor (fracties GroenLinks en PvdD) en 15 stemmen tegen(fracties Gemeentebelangen, PvdA, CDA en VVD) verworpen.

Amendement GB kappen bomen
Het amendement wordt met 11 stemmen voor (fracties Gemeentebelangen, CDA en VVD) en 7stemmen tegen (fracties PvdA, GroenLinks en PvdD) aangenomen.

[...]

De raad stelt - met uitzondering van de fracties van GroenLinks en PvdD en mede gelet op het aangenomen amendement- de Algemene Plaatselijke Verordening Westerwolde 2018 vast.

[....]

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer