Mede­de­lingen Duur­zaamheid en Burger­par­ti­ci­patie - commis­sie­ver­ga­dering 5/3


5 maart 2018

1: Het college schrijft op verschillende punten over het belang van duurzaamheid. In de plannen tot nu toe zie ik daar nog net zoveel van terug. Nu staat de krant bol van gemeenten die ons voorgaan in goede ideeen, zelfs enkele die de partij voor de dieren 4 jaar geleden al opperde maar stuitte op allerlei bezwaren vooral in juridische zin en uitvoerbaarheid zoals nu ook weer in het dagblad vh noorden: dichtbij huis, Groningen genoemd als geweldig voorbeeld van zonne energie voor iedereen ook voor huurders door…lees onderstreepte stukje:

Ik hoop van harte dat het college zich zo snel mogelijks en serieus gaat inzetten door goede orientatie en zich laten informeren door allerlei gemeentes die al verder zijn zodat ook al onze burgers op vermindering van lasten kunnen rekenen dmv zonnenenergie.

2: In de stukken waar we vandaag over zullen spreken, wordt weer op verschillende punten het belang van de invloed van burgers op ons beleid erkent en onderschreven toch denk ik dat veel burgers, net als ik, dat gevoel in de praktijk niet ervaren. Ook in de stukken ontbreekt bij de uitvoering hun bijdrage en op vragen die zij stellen per brief of via partijen zoals de PVDD, een van de heel weinige instrumenten die zij hebben, krijgen ze vage of ontoereikende antwoorden en worden met een kluitje in het riet gestuurd en niet serieus genomen. We willen dat mensen betrokken blijven maar maken, daar geen werk van en ik maak me daar dan ook grote zorgen over, daar is nog een slag te maken

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer