Maximale inzet op behoud afde­lingen verlos­kunde en kinder­ge­nees­kunde in het streek­zie­kenhuis Stads­kanaal


13 juni 2018

Maximale inzet op behoud afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in het

streekziekenhuis Stadskanaal

De raad van Westerwolde, in vergadering bijeen op 13 juni 2018,

Overwegende,

 Dat het voorgenomen besluit van de Treant Zorggroep om afdelingen verloskunde en

kindergeneeskunde in het Refaja ziekenhuis te Stadskanaal te sluiten een enorm negatief

effect heeft op de leefbaarheid, de zorg en de werkgelegenheid in onze regio;

 Dat het betreffende voorgenomen besluit van de Treant Zorggroep onrust teweegbrengt

onder inwoners in onze gemeente;

 De onrust van inwoners betrekking heeft op de zorg dat de aanrijtijden veel te lang worden

voor zwangere vrouwen, nog niet geboren kinderen en voor zieke kinderen;

 Dat de Inspectie Gezondheidszorg van mening is dat de Treant Zorggroep het

voorgenomen besluit beter dient te onderbouwen;

 Dat er landelijk geen tekort aan kinderartsen bekend is, maar dit wel als een belangrijke

oorzaak wordt meegewogen in het voorgenomen besluit;

 Dat alle factoren goed moeten worden onderzocht alvorens er zulke drastische besluiten

worden genomen;

Besluit:

Het college te verzoeken om zich maximaal in te spannen en hierbij de samenwerking met

de Colleges van B&W in de regio actief op te zoeken om sluiting van de afdelingen

verloskunde en kindergeneeskunde in het Refaja ziekenhuis te Stadskanaal te voorkomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie CDA Fractie GroenLinks Fractie PvdD Fractie PvdA Fractie GB


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer