Motie: Gebruik sport­hallen tijdens de school­va­kanties


28 maart 2018

De raad van de gemeente Westerwolde, in vergadering bijeen op 28 maart2018;

Constaterende dat:

• De sporthallen in Westerwolde-zuid tijdens de schoolvakanties gesloten zijn.

•De verschillen m.b.t. sport tussen Westerwolde-noord en zuid nog geharmoniseerd dienen te worden.

•Meerdere sportverenigingen de wens hebben uitgesproken om ook tijdens de schoolvakanties (m.u.v.de zomervakantie) gebruik te maken van een sporthal.

•Deze sportverenigingen bereid zijn om zelf werkzaamheden te verrichten welke noodzakelijk zijn voor het openstellen van een sporthal tijdens de schoolvakanties.

• Deze sportverenigingen aangeven zelf BHV en evt. andere gewenste voorzieningen kunnen organiseren tijdens de schoolvakanties.

Besluit;

•Het college op te dragen om te zorgen dat alle sporthallen in de gemeente Westerwolde ook tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de zomervakantie, open te stellen voor de vaste gebruikers, tot in ieder geval aan het moment dat het beleid ten aanzien van deze voorzieningen geharmoniseerd is.

•De kosten hiervoor te dekken uit de post onvoorzien.•Deze kosten maximaal €10.000 mogen bedragen.en gaat over tot de orde van de dag,Fracties CDA Westerwolde Groenlinks Westerwolde PVDD Westerwolde


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer