Motie Maximale inzet op behoud afde­lingen verlos­kunde en kinder­ge­nees­kunde in het streek­zie­kenhuis Stads­kanaal


13 juni 2018

MOTIE Vreemd aan de orde van de dag

Maximale inzet op behoud afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in het streekziekenhuis Stadskanaal

De raad van Westerwolde, in vergadering bijeen op 13juni2018,

Overwegende,

Dat het voorgenomen besluit van de Treant Zorggroep om afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in het Refajaziekenhuis te Stadskanaal te sluiten een enorm negatief effect heeft op de leefbaarheid, de zorg en de werkgelegenheid in onze regio;

Dat het betreffende voorgenomen besluit van de Treant Zorggroep onrust teweegbrengt onder inwoners in onze gemeente;

De onrust van inwoners betrekking heeft op de zorg dat de aanrijtijden veel te lang worden voor zwangere vrouwen, nog niet geboren kinderen en voor zieke kinderen;

Dat de Inspectie Gezondheidszorg van mening is dat de Treant Zorggroep het voorgenomen besluit beter dient te onderbouwen;

Dat er landelijk geen tekort aan kinderartsen bekend is, maar dit wel als een belangrijke oorzaak wordt meegewogen in het voorgenomen besluit;

Dat er geruchten bestaan dat de cultuur binnen de Treant Zorggroep van invloed is op het voorgenomen besluit;

Dat alle factoren goed moeten worden onderzocht alvorens er zulke drastische besluiten worden genomen;

Besluit: Het college te verzoeken om zich maximaal in te spannen en hierbij de samenwerking met de Colleges van B&W in de regio actief op te zoeken om sluiting van de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in het Refajaziekenhuis te Stadskanaal te voorkomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

CDA GL PvdD


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer