MOTIE DUURZAME GEMEEN­TEGIDS


29 mei 2019

MOTIE DUURZAME GEMEENTEGIDS

De raad van de gemeente Westerwolde in vergadering bijeen op 29 mei 2019,

Constaterende dat:

 De gemeenteraad op 21 november 2018 de Visie Westerwolde Samen Verduurzamen heeft

vastgesteld;

 De gemeente Westerwolde het keurmerk Cittaslow heeft;

 De gemeente Westerwolde de inwoners bewust wil maken van duurzaamheid;

 De gemeente Westerwolde naar haar inwoners toe een voorbeeldfunctie wil vervullen;

 Voor de productie van de onlangs verschenen gemeentegids veel chemische middelen zijn gebruikt;

 Er vermoedelijk nooit eerder aan gedacht is om op een duurzame wijze een gemeentegids te produceren;

Overwegende dat:

 Er een maatschappelijke trend is om zoveel als mogelijk op een milieuvriendelijke wijze te

produceren;

 Er veel mogelijkheden zijn om op een duurzame wijze producten te maken;

 Een op een duurzame wijze geproduceerde gemeentegids bijdraagt aan de bewustwording van de inwoners dat met een van (bijvoorbeeld) gerecycled papier gemaakte gemeentegids

het milieu gediend wordt;

Verzoekt het college:

 Als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven door de volgende gemeentegids op een duurzame wijze te laten produceren;

 Te onderzoeken of een volgende gemeentegids:

o in een kleinere oplage gedrukt kan worden en bijvoorbeeld op verzoek van inwoners aan hen wordt toegezonden of desgewenst afgehaald kan worden bij (bijvoorbeeld) bibliotheken en buurtcentra;

o op de website van de gemeente geplaatst kan worden, zodat inwoners via internet de gemeentegids kunnen raadplegen; en de gemeenteraad van de uitkomsten van dit onderzoek in kennis te stellen en gaat over tot de orde van de dag.

Edith van der Horst Eize Hoomoedt

Fractievoorzitter PvdD fractievoorzitter GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Demotiewordtunaniemaangenomen.

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer