Motie Fte Wethouders


7 november 2018

De raad van de gemeente Westerwolde bijeen op 07 November 2018.

Constaterende dat:

- Er momenteel 4 fte voor de wethouders wordt ingevuld in de gemeente

Westerwolde

- 4 fte het maximale aantal fte is voor een gemeente met maximaal 25000 inwoners.

Overwegende dat:

- De hoeveelheid werk die verzet moet worden tijdens het herindelingsproces veel

groter is dan in de periode daarna.

- Het aantal wethouder fte’s hierop aangepast zou moeten worden

- Als er een 0,5 fte zou verdwijnen dit een besparing zou zijn van 50.000 euro op

jaarbasis.

- Als er 1 fte zou verdwijnen dit een besparing van 100.000 euro op jaarbasis

roept het college op om:

- Te onderzoeken hoeveel fte er exact nog nodig zijn na afronding van het

herindelingsproces.

- Te komen met een voorstel waarbij het aantal wethouder fte’s past bij de omvang

van de organisatie, en hierbij rekening te houden met de ombuigingstaakstelling van

onze gemeente.

En gaat over tot de orde van de dag

GL/CDA/PvdD


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer