Uitbreiding geitenstal Ter Apel brengt volks­ge­zondheid in geding


22 februari 2019

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders vergunning verleend voor de uitbreiding van een geitenstal in Ter Apel. Het betreft méér dan een verdubbeling van 500 naar 1275 geiten. De Partij voor de Dieren is van oordeel dat zowel het dierenwelzijn als de volksgezondheid hiermee in het gedrang komt. Vanuit de Cittaslow-gedachte is deze enorme uitbreiding niet te begrijpen. Daar komt bij dat door het RIVM op dit moment onderzoek gedaan wordt naar de oorzaak van een wetenschappelijk aangetoonde verhoogde kans op longontsteking bij omwonenden van geitenboerderijen. In de loop van 2020 worden de uitkomsten van dit onderzoek verwacht. Vorige week heeft de provincie Friesland op advies van de GGD als negende provincie in Nederland besloten tot een verbod op nieuwe vestigingen en uitbreiding van bestaande geitenstallen. Kennelijk zijn al dergelijke ontwikkelingen voor het college geen aanleiding geweest om een moratorium in te stellen op verzoeken binnen onze gemeente tot uitbreiding van geitenstallen. De Partij voor de Dieren vraagt daarover opheldering bij het college.

Edith van der Horst

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren afdeling Westerwolde.