1. Beleids­regels voor het verstrekken van kapver­gun­ningen


2. Betrekken van derden bij het opstellen van beleid(splannen)

Indiendatum: nov. 2018

Aan het college van burgemeester en wethouders

Laude, 27 november 2018.

Betreft: 1. beleidsregels voor het verstrekken van kapvergunningen;

2. betrekken van derden bij het opstellen van beleid(splannen).

Geacht college,


1. Beleidsregels

Mijn fractie maakt zich ongerust over de naar ons inziens ongebreidelde bomenkap in de

gemeente Westerwolde. In het bijzonder doel ik in dit geval op de aangevraagde

kapvergunning voor maar liefst 35 eiken aan de Slangenborgerweg in Sellingen. Onze fractie

wil graag weten op welke wijze uw college de feiten en belangen afweegt om al dan niet te

besluiten tot het verstrekken van een kapvergunning. Ik vraag u daarom mij uw beleidsregels

voor het verstrekken van kapvergunningen toe te zenden, opdat inzicht verkregen wordt in

het beleid van het college voor het afgeven van kapvergunningen.


2. Betrekken van derden bij het opstellen van gemeentelijk beleid voor het beheer

van de openbare ruimte

Voorafgaande aan de herindeling zijn voor en door de beide (oude) gemeenteraden van

Bellingwedde en Vlagtwedde gezamenlijke bijeenkomsten belegd, waarin onder andere de

vraag aan de orde gesteld is op welke wijze de nieuwe (huidige) gemeente Westerwolde

haar beleid zou moeten ontwikkelen. Daar bestond eigenlijk geen verschil van mening over:

het beleid zou in overleg en zo mogelijk in samenwerking met de bevolking tot stand moeten

komen (in vakjargon: de gemeente Westerwolde zou een “fase 2” gemeente moeten zijn). Is

het college bereid om vanaf heden bij het opstellen van beleidsplannen die leiden tot een

ingrijpende wijziging in de openbare ruimte (zoals in dit geval de grootschalige kap van 35

eiken) voorafgaand overleg te voeren met ter zake betrokken en deskundige organisaties

zoals bijvoorbeeld IVN Westerwolde-Oldambt en de Bomenridders?

Met vriendelijke groet,

Mw. E. van der Horst, fractievoorzitter.

Indiendatum: nov. 2018
Antwoorddatum: 19 dec. 2018

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer