Schrif­te­lijke vragen compen­sa­tie­ge­bieden t.b.v. uitbreiding camping Wedder­bergen


Indiendatum: dec. 2018

Aan het college van B&W

Gemeente Westerwolde

Sellingen, 13 december 2018

Betreft: schriftelijke vragen compensatiegebieden t.b.v. uitbreiding camping Wedderbergen

Geacht college,

Ik verzoek u vriendelijk onderstaande vragen schriftelijk te beantwoorden.

Wij hebben in de aanloop naar de commissievergadering van 31 oktober 2018 diverse stukken van u ontvangen in het kader van het ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen campingWedderbergen. Bij de stukken zat ook een compensatieplan NNN camping Wedderbergen, opgesteld door Bureau Waardenburg b.v. in opdracht van de campingeigenaar. In dit rapport wordt informatiegegeven over het compensatiegebied aan de Markeweg in Wedde. Inmiddels heeft de fractie ook informatie ontvangen over het feit dat er in februari 2018 een rapport verschenen is, waarin sprake was van twee compensatiegebieden: locatie Markeweg Wedde en de locatie E. Mulderweg Wedderveer.

Vragen:

1. Waarom is aan de raad een rapport met alleen informatie over het compensatiegebied aan de

Markeweg Wedde voorgelegd als er twee mogelijke locaties onderzocht zijn ?

2. Wat was de uitkomst van het onderzoek naar de locatie E. Mulderweg ?

Met vriendelijke groet,

Fractie Partij voor de Dieren Westerwolde

Edith van der Horst

Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 9 jan. 2019

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer