Begro­tings­wij­ziging PG en Z - vragen commis­sie­ver­ga­dering 5/3


Vraag 1: in bijlage 10b.02, de actualisatie begroting 2018, staat aangegeven:

In de voorliggende begroting is daarom ruimte gecreëerd voor een halve fte data-analist, maar het is nog niet bekend of de resultaten van het project “Sturing op de uitgaven” nog meer kosten met zich mee brengen. Daar zit nadrukkelijk nog een PM post.

Dit kan dus betekenen dat we als gemeente met extra kosten te maken krijgen ?

Vraag 2: in deze zelfde bijlage wordt aangegeven dat afscheid genomen wordt van externe inhuur die vervangen wordt door medewerkers met een aanstelling. In 2016 is besloten de RIGG voor een periode van 3 jaar weer taken uit mag voeren voor de gemeenten. Als straks eventueel afscheid genomen moet worden van deze vaste medewerkers brengt dat kosten met zich mee. Wordt hier binnen de begroting al rekening mee gehouden, of wordt de eventuele rekening dan bij de gemeenten neergelegd ?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer