Vragen en opmer­kingen plan­wij­ziging de Linten ter Apel­kanaal


1. We zien dat bestemmingsplannen vaak wijzigen. Vaak is dat ten koste van natuur. Wat is uw overweging om economische belangen altijd voorop te stellen?

2. De QuickScan natuur is in opdracht van de aanvrager. Hoe objectief is deze onderzoeksvraag beantwoord?

3. De meting was in september tussen 15 en 17 uur. Dat is absoluut niet de periode waarin duidelijk wordt of er vogels broeden of andere dieren. Hoe ziet u dit onderzoeksinstrument t.a.v. de soortenrijkdom en diversiteit?

4. Er ligt een school in de nabijheid. Dit terrein zou een prachtige kans zijn om in te zetten op natuureducatie. Is er vanuit deze visie met de school overlegd?

5. Er wordt in dit plan een houtsingel weggehaald. Verder worden bomen gekapt en grond afgegraven. Hoe gaat u dit controleren en bewaken? Wanneer gaat dit gebeuren i.v.m. broedseizoen.

6. Het terrein wordt verkocht. Zijn er andere belangstellenden?

7. Er worden auto’s neergezet op dit terrein. Komt er een hekwerk of afrastering? Zo ja hoe wordt dit gedaan m.b.t. de blijvende houtsingels?

8. De houtsingels verder blijven bestaan. Hoe wordt hierop toegezien aangezien het terrein verkocht wordt heeft de gemeente toch geen zeggenschap meer?

9. De prijs voor grond gaat omhoog gezien de grote vraag. Wat krijgt de gemeente per m2 en is dit markconform?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer